Full Wallet
Full-Wallet

Faktoring

Każda firma, aby móc się rozwijać i odnosić sukcesy potrzebuje kapitału. Jeśli go sobie nie zapewnisz to w efekcie Twoi konkurenci zyskają nad Tobą przewagę. Stały dostęp to kapitału pozwala wykorzystywać nowe możliwości i pomysły na biznes – pomoże Ci w tym faktoring.

Faktoring polega na wykupie przez firmę faktoringową, niewymagalnych faktur z odroczonym terminem płatności od swoich Klientów (Faktorantów). W ten sposób, natychmiast po dostarczeniu towarów lub wykonaniu usługi oraz odpowiednim potwierdzeniu tego zdarzenia, firma faktoringowa zapewniamy Ci zapłatę za wystawioną fakturę w wysokości ustalonej w umowie, mogącej wynosić, w zależności od rodzaju faktoringu, do 90% jej wartości brutto. Pozostała część trafia do Ciebie natychmiast po spłacie całej faktury przez Odbiorcę, po uprzednim potrąceniu należnej prowizji faktoringowej.

Korzyści z faktoringu

NATYCHMIASTOWA GOTÓWKA

Otrzymujesz zapłatę za faktury nawet w dniu ich wystawienia.

PEŁNA KONTROLA ORAZ ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FIRMY

Sam decydujesz kiedy i które faktury chcesz przekazać do finansowania.

OGRANICZENIE ZŁYCH DŁUGÓW

Firma Faktoringowa analizuje każdego kontrahenta przekazanego do faktoringu i informuje o ewentualnych zagrożeniach związanych z udzieleniem mu kredytu kupieckiego.

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

Znaczne ograniczenie, bądź wyeliminowanie kosztów związanych z monitorowaniem oraz inkasem faktur.

KORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA DŁUŻSZYCH TERMINÓW PŁATNOŚCI

Możesz zwiększać sprzedaż poprzez oferowanie dłuższych terminów płatności swoim klientom - bez negatywnych skutków dla płynności finansowej firmy.

NIEOGRANICZONY KAPITAŁ

Faktoring to jedyne źródło finansowania bieżącej działalności firmy, rosnące wraz ze zwiększającą się sprzedażą. Wzrost sprzedaży i wartości wystawianych faktur oznacza rosnącą ilość dostępnej gotówki.

KORZYSTAJ ZE SKONTA PRZY PŁATNOŚCIACH GOTÓWKOWYCH

Dzięki środkom uzyskanym z faktoringu możesz oferować zapłatę gotówką za kupowane towary i usługi, negocjując z tego tytułu rabaty, często przekraczające koszt faktoringu.

POPRAWA STRUKTURY BILANSU

Faktoring to nie pożyczka. Nie zwiększa zadłużenia firmy i nie generuje miesięcznych rat. Za to poprawia jakość i strukturę należności, co wpływa na większe możliwości uzyskania również innego finansowania, takiego jak kredyt lub leasing.

WYKORZYSTAJ WIARYGODNOŚĆ SWOICH KLIENTÓW

Nie musisz mieć wysokiej zdolności kredytowej oraz dłuższej historii prowadzenia działalności. Jeżeli Twoje produkty/usługi sprzedajesz wiarygodnym kontrahentom to możesz liczyć na potrzebne finansowanie.

ŻADNYCH DŁUGOTERMINOWYCH ZOBOWIĄZAŃ

Po procesie akceptacji Odbiorców i nadaniu limitów, możesz zacząć lub zakończyć przekazywanie faktur do finansowania w każdej chwili.