Full Wallet
Full-Wallet

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy to pożyczka pieniężna udzielana przez bank lub inną instytucje finansową indywidualnemu klientowi na dowolny cel konsumpcyjny.

Zalety kredytu gotówkowego

 • Prosta procedura badania zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt gotówkowy
 • Szybka decyzja i przekazanie środków
 • Niskie wymagania wobec kredytobiorcy
 • Brak konieczności przedstawiania zabezpieczenia - z wyjątkiem kredytów dla których wymaganie jest poręczenie osoby lub osób trzecich (żyrantów)
 • Ogromna liczba ofert na rynku
 • Bardzo duża rozpiętość modyfikowalnych parametrów kredytu gotówkowego
 • Okres spłaty od 6 m-cy do 144 m-cy
 • Jasne i przejrzyste warunki kredytowania

Rodzaje kredytów gotówkowych

 • Kredyt konsumencki na dowolny cel konsumpcyjny
 • Kredyt konsolidacyjny - na spłatę innych zobowiązań

Oferujemy kredyty dla:

 • osób pracujących na umowę zlecenie, o dzieło, kontrakt menadżerski
 • osób pracujących na umowę o pracę na czas określony
 • osób prowadzących działalność gospodarczą minimum 1 rok
 • osób posiadających wpisy w bazach BR i KRD
 • osób posiadających zobowiązania i chcących skonsolidować wszystkie zobowiązania w jedno