Full Wallet
Full-Wallet

Kredyt hipoteczny

Planujesz zakup nieruchomości, a może chcesz wybudować dom? Dzięki naszemu pośrednictwu zrealizujesz swoje mieszkaniowe plany. Możesz przeznaczyć go nie tylko na zakup lub budowę, ale także na modernizację, przebudowę czy remont nieruchomości.

Warunki kredytowe :

 • waluta kredyty: PLN / EUR
 • do 90% wartości nieruchomości
 • okres kredytowania nawet do 35 lat
 • możliwość uzyskania dopłat z MDM

Kredyty hipoteczny może być udzielany osobom, które uzyskują dochody z tytułu:

 • umów o pracę
 • kontraktów
 • działalności gospodarczej – wszelkie formy opodatkowania
 • umów zleceń, umów o dzieło, z tytułu najmu nieruchomości,
 • udziałów w spółkach
 • działów specjalnych produkcji rolnej
 • emerytur i rent
 • pracy poza granicami Polski
 • obsługiwani są także:
 • cudzoziemcy
 • osoby z nie najlepszą historią kredytową
 • dla osób z umowami na czas określony
 • minimalny okres zatrudnienia 3 m-ce
 • działalności gospodarczych (min. 12 m-cy prowadzenia)