Full Wallet
Full-Wallet

Leasing

W ramach leasingu jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty. Jest to nowoczesna forma finansowania inwestycji, która nie wymaga angażowania własnych środków finansowych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing umożliwi wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu.

Dla kogo

  • dla nowych firm od pierwszego dnia działalności
  • uproszczone warunki do kwoty 200 000zł
  • bez BIK
  • okres leasingowy do 84 m-cy
  • bez Pitów i zaświadczeń.